33 օրհնություն, որ բերում է Սուրբ Հոգին

dovesԱնհնարին է պատկերացնել պտղաբեր և լիարժեք քրիստոնեական կյանք` առանց Սուրբ Հոգու։ Նա է Սուրբ Երրորդության ներկայացուցիչը երկրի վրա, Նա է վերստին ծնունդ տվող Հոգին, և Նրա մեջ է աստվածային կյանքի լիությունը։ Ընդառաջ գնալով Պենտեկոստեի` Հոգեգալուստի, տոնին` ձեզ ենք ներկայացնում այն բազմաթիվ օրհնություններից մի քանիսը, որոնք Սուրբ Հոգին բերում է մեր կյանքի մեջ.

 1. Նա մեզ օգնում է (Հռոմ. 8:26)
 2. Նա մեզ առաջնորդում է (Հովհ. 16:13)
 3. Նա սովորեցնում է մեզ (Հովհ. 14:26)
 4. Նա խոսում է մեզ հետ (Հայտն. 2:7)
 5. Նա հայտնում է (1-ին Կորնթ. 2:10)
 6. Նա ուղղորդում է (Գործք 8:29)
 7. Նա վկայում է Հիսուսի մասին (Հովհ. 15:26)
 8. Նա մխիթարում է մեզ (Գործք 9:31)
 9. Նա կանչում է մեզ (Գործք 13:2)
 10. Նա լցնում է մեզ (Գործք 4:31)
 11. Նա զորացնում է մեզ (Եփես. 3:16)
 12. Նա աղոթում է մեզ համար (Հռոմ. 8:26)
 13. Նա մարգարեանում է մեր միջոցով (2-րդ Պետ. 1:21)
 14. Նա վկայում է ճշմարտության մասին (Հռոմ. 9:1)
 15. Նա ուրախություն է բերում (1-ին Թես. 1:6)
 16. Նա ազատություն է բերում (2-րդ Կորնթ. 3:17)
 17. Նա օգնում է հնազանդվել (1 Պետ. 1:22)
 18. Նա խոսում է Հիսուսի վերադարձի մասին (Հայտն. 22:17)
 19. Նա կերպարանափոխում է մեզ (2-րդ Կորնթ. 3:18)
 20. Նա ապրում է մեր մեջ (1-ին Կորնթ. 3:16)
 21. Նա ազատում է մեզ (Հռոմ. 8:2)
 22. Նա նորոգում է մեզ (Տիտոս 3:5)
 23. Նա մեր մեջ պտուղ է առաջացնում (Գաղ. 5:22-23)
 24. Նա պարգևներ է տալիս (1-ին Կորնթ. 12:8-10)
 25. Նա առաջնորդում է մեզ (Հռոմ. 8:14)
 26. Նա հանդիմանում է մեզ (Հովհ. 16:8)
 27. Նա սրբացնում է մեզ (2-րդ Թես. 2:13)
 28. Նա մեզ զորություն է տալիս (Գործք 1:8)
 29. Նա միաբանում է մեզ (Եփես. 4:3-4)
 30. Նա կնքում է մեզ (Եփես. 1:13)
 31. Նա մեզ համար մուտք է ապահովում Հոր մոտ (Եփես. 2:18)
 32. Նա մեզ սպասելու ունակ է դարձնում (Գաղատ. 5:5)
 33. Նա դևերին է վտարում (Մատթեոս 12:28)