ՀՈՒՆՎԱՐԻ 31. «ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԱՐ»

Հիսուսի արյամբ ես արդարացված եմ, դարձել եմ արդար, այնպես  որ կարծես երբեք էլ մեղք չեմ գործել։

«Հապա որքա՜ն առավել հիմա, երբ նրա արյունով արդարացած ենք, նրա բարկությունից կփրկվենք»։

Հռոմեացիներին 5:9

Աստվածաշնչում որտեղ էլ մենք հանդիպենք արդար բառին, մենք այն կարող ենք փոխարինել արդարություն բառով։ Սա ճշմարիտ է թե՛ Հին Կտակարանի եբրայերենում, թե՛ Նոր Կտակարանի հունարենում։ Քինգ Ջեյմս թարգմանության թարգմանիչները հավասարաչափ թարգմանել են նույն բառը որպես արդար և արդարություն։ Արդար բառը նրանք փորձել են գործածել իրավական գործընթացի ժամանակ, իսկ արդարությունը՝ գործնական կյանքի կոնտեքստում։ Սակայն այն միևնույն բառն է։

Խնդիրն առաջանում է արդարացված բառի գործածման ժամանակ, որը հաճախակի պահվում է երկնային դատավարության ընթացքը նկարագրելու համար։ Սակայն սրանով բառի ամբողջ իմաստի միայն կեսն է գործածվում։ Արդարացնել նշանակում է որևէ մեկին արդար դարձնել։ Այս արդարություն բառը վերաբերում է մեր ապրելավայրերին՝ մեր տներին, աշխատավայրերին կամ էլ անձնական հարաբերություններին։ Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք արդար ենք դարձել Հիսուսի արյամբ։ Մենք չենք կարող ինքնին արդարացված համարվել, եթե արդար չենք դարձել։ Արդարացվելը պարզապես իրավական մի արարողություն կամ պիտակների փոփոխություն չէ։ Այն բնավորության և կյանքի փոփոխություն է և այն Հիսուսի արյան արդյունքն է։ Մենք արդարացվել ենք մի արդարությամբ, որը մերը չէ, այլ Հիսուս Քրիստոսինը։

Շնորհակալությու՛ն, Տե՛ր, Հիսուսի արյան համար։ Ես հռչակում եմ, որ նրա արյամբ արդարացվել եմ ոչ իմ սեփական արդարությամբ։ Հիսուսի արյամբ ես արդարացված եմ, դարձել եմ արդար, այնպես որ կարծես երբեք էլ մեղք չեմ գործել։ Ամեն։