ԹՎՈՑ5
 • 1Եւ Եհովան խօսեց Մովսէսի հետ ասելով.
 • 2Հրամայիր Իսրայէլի որդկանցը, որ բանակից դուրս անեն ամեն բորոտին եւ ամեն ծորում ունեցողին եւ մեռելից ամեն անմաքուր եղողին.
 • 3Արուն էլ էգն էլ՝ բանակիցը դուրս արէք նորանց, որ չ’պղծեն իրանց բանակները՝ որոնց մէջ ես բնակվում եմ։
 • 4Եւ Իսրայէլի որդիքն այնպէս արին, եւ բանակիցը դուրս արին նորանց ինչպէս որ Եհովան Մովսէսին հետ խօսել էր՝ այնպէս արին Իսրայէլի որդիքը։
 • 5Եւ Եհովան խօսեց Մովսէսի հետ ասելով.
 • 6Խօսիր Իսրայէլի որդկանց հետ. Երբոր մի մարդ կամ մի կնիկ մարդկանց որ եւ է մեղքերից մէկը գործելով Եհովայի դէմ մեղանչէ եւ այդ անձը յանցաւոր լինի,
 • 7Այն ժամանակ նա իր արած մեղքը խոստովանէ եւ իր արած վնասը նորա գումարովը հատուցանէ, եւ նորա վերայ հինգերորդ մասը աւելացնէ, եւ վնասը քաշողին վճարէ։
 • 8Եւ եթէ այն մարդի մէկ ազգականը չ’լինի, որին այս վնասը հատուցանուի, թող եղած վնասը Եհովային հատուցանուելով՝ քահանայինը լինի բացի քաւութեան խոյիցը, որով նորա համար քաւութիւն պիտի լինի։
 • 9Եւ Իսրայէլի որդկանց բոլոր սուրբ բաների ամեն նուէրը որ բերում են քահանային, նորանը լինի։
 • 10Եւ ամեն մէկի սուրբ բաները նորանը լինի. Ամեն մարդ ինչ որ տայ քահանային՝ նորանը լինի։
 • 11Եւ Եհովան խօսեց Մովսէսի հետ ասելով.
 • 12Խօսիր Իսրայէլի որդկանց հետ եւ ասիր նորանց. Եթէ մի մարդի կինը խոտորելու լինի եւ նորան անհաւատարմութիւն անէ,
 • 13Եւ մէկը նորա հետ պառկելով զուգաւորէ եւ նորա մարդի աչքիցը այդ գաղտուկ մնայ, եւ գաղտուկ եղած լինի որ նա պղծուել է, եւ վկայ չէ եղել, եւ կնիկը չ’բռնուի,
 • 14Եւ մարդի վերայ նախանձաւորութեան ոգի գալով՝ իր կնոջ պղծուելու համար նախանձէ, կամ մարդի վերայ նախանձաւորութեան ոգի գայ՝ եւ նախանձէ, բայց կինը պղծուած չէ.
 • 15Այն ժամանակ այն մարդն իր կնոջը քահանայի մօտ բերէ, եւ նորա մասին բերէ իր պատարագը գարիի ալիւրից արդուի տասներորդ բաժինը, իւղ չ’թափէ նորա վերայ, ոչ էլ կնդրուկ դնէ վերան, որովհետեւ նախանձաւորութեան նուէր է այն՝ յիշատակի նուէր, որ մեղք է յիշատակում։
 • 16Եւ քահանան կինը մօտեցնէ եւ Եհովայի առաջին կանգնեցնէ։
 • 17Եւ քահանան հողի ամանով սուրբ ջուր առնէ, եւ քահանան խորանի յատակի հողիցն առնէ եւ ջրի մէջը դնէ։
 • 18Եւ քահանան Եհովայի առաջին կանգնեցնէ կինը, եւ կնոջ գլուխը բանայ, եւ յիշատակի նուէրը նախանձաւորութեան նուէրը նորա ձեռքին դնէ եւ անէծքի լեղի ջուրը քահանան իր ձեռքին ունենայ,
 • 19Եւ քահանան նորան երդում տայ եւ ասէ կնոջը. Եթէ մի մարդ քեզ հետ չ’պառկեց, եւ եթէ չ’պղծուեցար քո մարդին անհաւատարմութիւն անելով, անէծքի այս լեղի ջուրը քեզ վնաս չ’անէ.
 • 20Բայց եթէ քո մարդին անհաւատարմութիւն անելով պղծուեցար, եւ բացի քո մարդիցը ուրիշ մարդ քեզ հետ պառկեց,
 • 21(Այն ժամանակ քահանան այն կնոջը անէծքի երդում տայ, ու քահանան կնոջն ասէ.) Եհովան քեզ քո ժողովրդի մէջ անէծքի ու երդումի առարկայ դնէ, Եհովան քո զիստը փտեցնելով եւ քո փորը ուռեցնելով.
 • 22Եւ այս անէծքի ջուրը քո աղիքների մէջ գնայ, որ փորդ ուռեցնէ, եւ զիստդ փտեցնէ. Եւ կնիկն ասէ. Ամէն՝ ամեն։
 • 23Եւ քահանան այս անէծքները մի գրքի մէջ գրէ, եւ այն լեղի ջրովը ջնջէ։
 • 24Եւ անէծքի լեղի ջուրն այն կնկանը խմեցնէ. Եւ անէծքի ջուրը նորա մէջը գնայ լեղի լինելու համար։
 • 25Եւ քահանան այն կնոջ ձեռքիցը նախանձաւորութեան նուէրն առնէ եւ Եհովայի առաջին երերացնէ նուէրը եւ սեղանին մօտեցնէ այն։
 • 26Եւ քահանան նուէրիցն իր ձեռքը լցնէ յիշատակի համար, եւ սեղանի վերայ այրէ այն, եւ յետոյ այն ջուրը այն կնոջ խմեցնէ։
 • 27Եւ ջուրը նորան խմեցնելուց յետոյ՝ եթէ նա պղծուած է եւ իր մարդին անհաւատարմութիւն արած է, այն անէծքի ջուրը լեղի լինելով մտնէ նորա մէջը եւ նորա փորը ուռենայ, եւ նորա զիստը փտի, եւ կնիկը իր ժողովրդի մէջ անիծեալ պիտի լինի։
 • 28Իսկ եթէ կնիկը պղծուած չէ եւ մաքուր է, պատիժ չի կրիլ, եւ զաւակ կ’ծնէ։
 • 29Այս է նախանձաւորութեան օրէնքը, երբոր մի կնիկ իր մարդին անհաւատարմութիւն անէ եւ պղծուի,
 • 30Կամ երբոր մի մարդի վերայ նախանձաւորութեանոի գայ՝ եւ իր կնոջ վերայ նախանձէ եւ Եհովայի առաջին կանգնեցնէ կինը. Եւ քահանան կատարէ այս բոլոր օրէնքը նորա վերայ.
 • 31Եւ այն մարդը ազատ լինի յանցանքիցը եւ կինն իր յանցանքը կրէ։
← Ցանկ