Posts tagged with ‘աղանդ’

2 Items

Ինչպե՞ս դատել կեղծ ուսմունքներն ու ծառայությունները

by admin

Ուսմունքներ և ծառայություններ «Դատել. ե՞րբ, ինչո՞ւ, որտե՞ղ» գրքից/Դերեկ Պրինս (պատրաստվում է տպագրության) Է՞լ ինչ է մեզանից պահանջվում դատել։ Պողոսը մեկ ուրիշ օրինակ է տալիս Հռ. 16։17-ում. «Հիմա աղաչում եմ ձեզ, եղբայրնե՛ր, որ մտիկ տաք նրանց, որ բաժանումներ և գայթակղություններ են առաջացնում՝ հակառակ այն վարդապետության, որ դուք սովորեցիք, և հեռո՛ւ քաշվեք նրանցից»: Հռ. 16։17 Եթե մարդիկ […]

«Սուրբ Հոգուն տարբերելը». ինչպես զանազանել Սուրբ Հոգուն կեղծ ոգիներից

by admin

Սուրբ Հոգուն տարբերելը Ես հավատում եմ, որ ժամանակակից քրիստոնեության մեջ կա մեկ կենտրանական, հիմնական հարց, որը հաճախ չարաշահվում է: Փաստորեն մենք շատ հազվադեպ ենք իրապես մտորում այս հարցի շուրջ: Այս հարցը վերաբերում է Սուրբ Հոգուն տարբերելուն: Ինչպե՞ս ենք մենք տարբերում կամ զանազանում Սուրբ Հոգուն: Ինչպե՞ս իմանանք, թե ինչի է նման Սուրբ Հոգին: Ինչպե՞ս զանազանենք Սուրբ […]