Posts tagged with ‘Գոհություն’

1114 of 14 items

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 10. «ՇՆՈՐՀ ԵՎ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ»

by admin

Պինդ բռնենք այն շնորհը Եբրայեցիներին ուղղված նամակում տեղ գտած տասներորդ «Եկե՛ք» կոչը 28-րդ գլխի վերջում է։ «Ուստի անշարժ թագավորություն ընդունած լինելով՝ պինդ բռնենք այն շնորհը, որով հաճությամբ պիտի ծառայենք Աստծուն, ահով ու երկյուղածությամբ։ Որովհետև մեր Աստվածը ոչնչացնող կրակ է»։ Եբրայեցիներին 12:28-29 Կարևոր է հասկանալ, որ կապ կա շնորհի և շնորհակալության միջև։ Այս խոսքի հայերեն թարգմանություոնը […]

«Գոհություն»

by admin

«Գոհություն» (Հատված «Գոհութուն, փառաբանություն, երկրպագություն» գրքից, մաս 1) Եբրայեցիների ուղերձի 12:28-ը լավ մեկնարկային կետ է գոհության թեմայի ուսումնասիրման համար. «Ուստի անշարժ թագավորությունն ընդունած լինելով` պինդ բռնենք այն շնորհը, որով հաճությամբ պիտի ծառայենք Աստծուն ահով ու երկյուղածությամբ»: Այնտեղ, որտեղ հայերեն թարգմանությունն ասում է «… պինդ բռնենք այն շնորհը…», այլ թարգմանությունների մեջ հաճախ օգտագործվում է «… շնորհակալ […]

Աղոթք և գոհություն

by admin

Աղոթք և գոհություն Մեզանից քչերն են հասկանում, թե որքան ենք հոգով բարձրացնում մարդկանց, երբ պարզապես Աստծուն գոհություն ենք հայտնում նրանց համար։

Մեր զոհաբերությունը

by admin

Մեր զոհաբերությունը Ամեն անգամ, երբ մենք գալիս ենք Աստծո ներկայության մեջ, Նա մեզանից զոհեր և ընծաներ է ակնկալում: Այն իր մեջ ներառում է նաև մեր ֆինանսական և նյութական հնարավորությունները: Սակայն զոհը դրանով չի սահմանափակվում: Աստվածաշունչը խոսում է ավելի բարձր մակարդակի զոհերի և հոգևոր ընծաների մասին, որն Աստված պահանջում է մատուցել Իրեն: Հոգևոր այս ընծաներն են […]