Posts tagged with ‘ծայրահեղություն’

1 Item

«Սուրբ Հոգուն տարբերելը». ինչպես զանազանել Սուրբ Հոգուն կեղծ ոգիներից

by admin

Սուրբ Հոգուն տարբերելը Ես հավատում եմ, որ ժամանակակից քրիստոնեության մեջ կա մեկ կենտրանական, հիմնական հարց, որը հաճախ չարաշահվում է: Փաստորեն մենք շատ հազվադեպ ենք իրապես մտորում այս հարցի շուրջ: Այս հարցը վերաբերում է Սուրբ Հոգուն տարբերելուն: Ինչպե՞ս ենք մենք տարբերում կամ զանազանում Սուրբ Հոգուն: Ինչպե՞ս իմանանք, թե ինչի է նման Սուրբ Հոգին: Ինչպե՞ս զանազանենք Սուրբ […]