Սատանան միշտ ունի «վաղը»։ Բայց Աստվածաշունչն ասում է, որ «հիմա» է Աստծո ժամանակը։

«Ահա հիմա՛ է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա՛ է փրկության օրը» (Բ Կորնթացիներ 6.2)։

Եթե համաձայնես սատանայի «վաղվան», երբեք չես մտնի Աստծո «հիմայի» մեջ։

Դերեկ Պրինս