Աստվածաշունչը խոսում է թե՛ օրենքի, թե՛ շնորհի մասին։ Օրենքն արտաքին դրսևորումն է, այն գրված է քարե տախտակների վրա՝ մեր աչքերի առաջ։ Այն ասում է. «Արա՛ սա, մի՛ արա դա»։ Սակայն այն մեր ներսում չէ։ Մեր ներսում հին բնությունն է։ Եվ այդ ապստամբ բնությունը հակառակվում է արտաքնապես քարե տախտակների վրա գրված օրենքին։ Սակայն շնորհն այլ է։ Շնորհը ներքուստ է։ Այն գործում է ոչ թե դրսից, այլ՝ ներսից։ Այն գրված է սրտի վրա, այլ ոչ թե քարե տախտակի։ այն գրված է Սուրբ Հոգու կողմից։ Ոչ ոք չի կարող Աստծու շնորհը գրել մեր սրտերի մեջ, այլ միայն Սուրբ Հոգին։ Անհրաժեշտ է տեսնել, թե Նոր Կտակարանն ինչպես է համեմատում օրենքը և շնորհը։ Հովհաննեսի ավետարանի 1:7-ում կարդում ենք.

«որովհետև օրենքը Մովսեսի միջոցով տրվեց, իսկ շնորհն ու ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան»։

Օրենքը տրվեց Մովսեսի միջոցով, սակայն շնորհը բխում է միայն Հիսուս Քրիստոսից։ Եթե մենք շնորհ ենք ցանկանում, ապա այն հասանելի է դարձել միայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այն հասանելի դարձավ միայն խաչի և դրա վրա կատարված գործի շնորհիվ։ Խաչի միջոցով շնորհն ազատ արձակվեց և հասանելի դարձավ մարդկային ցեղի համար։

Դերեկ Պրինս

«Աստծու ծրագիրը ձեր ֆինանսների համար» գրքից