ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ13
 • 1Եղբայրսիրութիւնը հաստատ մնայ.
 • 2Հիւրասիրութիւնը մի մոռանաք. որ նորանով ոմանք առանց գիտենալու հրեշտակներ ընդունեցին։
 • 3Յիշեցէք կապեալներին որպէս թէ դուք էլ նորանց հետ կապուածներ. Եւ չարչարուողներին որպէս թէ դուք էլ մարմնում լինողներ էք։
 • 4Ամուսնութիւնը ամեն կողմանէ պատուական է եւ անկողինը սուրբ. բայց շնացողներին եւ պոռնիկներին Աստուած կ’դատէ։
 • 5Վարքն առանց արծաթասիրութեան լինի. բաւական համարեցէք այն որ ձեռներումդ ունիք. Որովհետեւ ինքն ասեց, թէ Չեմ թողիլ քեզ եւ երեսից չեմ գցիլ։
 • 6Այնպէս որ համարձակ ենք ասելու. Տէրն է իմ օգնականը, եւ ես չեմ վախենալ, ի՞նչ կ’անէ ինձ մարդը։
 • 7Յիշեցէք ձեր առաջնորդներին որ Աստուծոյ բանը խօսեցին ձեզ. Նայեցէք նորանց վարմունքի վախճանին եւ նման եղէք նորանց հաւատքին։
 • 8Յիսուս Քրիստոսը նոյնն է երէկ եւ այսօր եւ յաւիտեան։
 • 9Կերպ կերպ եւ օտար ուսմունքներով մի տատանուիք. Որովհետեւ լաւ է որ սիրտը շնորհքով հաստատուի ոչ թէ կերակուրներով, որոնցով ոչինչ օգուտ չ’ունեցան նորանք որ այնպէս գնացին։
 • 10Մենք ունինք սեղան, որից ուտելու իշխանութիւն չ’ունին խորանի պաշտամունքին ծառայողները.
 • 11Որովհետեւ այն անասունների արիւնը, որ քահանայապետի ձեռովը սրբարանի մէջ է տարվում մեղքի համար, նորանց մարմիններն այրվում են բանակից դուրս։
 • 12Նորա համար Յիսուս էլ որպէսզի բուն իր արիւնովը ժողովրդին սրբէ, դռան դրսի կողմումը չարչարուեցաւ։
 • 13Ուրեմն եկէք բանակի դուրսը գնանք նորա մօտ, եւ նորա նախատինքը մեզ վերայ առնենք։
 • 14Որովհետեւ այստեղ հաստատ մնացող քաղաք չ’ունինք. Այլ հանդերձեալն ենք որոնում։
 • 15Ուստի նորա ձեռովն ամեն ժամանակ Աստուծուն օրհնութեան պատարագ մատուցանենք. Այսինքն նորա անունը դաւանող շրթունքների պտուղ։
 • 16Իսկ բարերարութիւնը եւ հաղորդակցիլը մի մոռանաք. որ այնպիսի պատարագներին հաւանում է Աստուած։
 • 17Ականջ դրէք ձեր առաջնորդներին, եւ հնազանդեցէք. որ նորանք հսկում են ձեր հոգիների համար որպէս թէ հաշիւ պիտի տան որ ուրախութիւնով անեն այն եւ ոչ թէ հառաչելով. Որ դա ձեզ օգուտ չէ։
 • 18Աղօթք արէք մեզ համար, որովհետեւ համոզուած ենք որ բարի խղճմտանք ունինք կամենալով ամեն բանի մէջ բարւոք վարուիլ։
 • 19Եւ առաւել եւս աղաչում եմ որ այս անէք, որ շուտով դառնամ ձեզ մօտ։
 • 20Եւ խաղաղութեան Աստուածը որ մեռելներից վեր հանեց ոչխարների մեծ Հովիւն յաւիտենական ուխտի արիւնովը՝ մեր Տէր Յիսուսին,
 • 21Հաստատէ ձեզ ամեն բարի գործի մէջ նորա կամքն անելու, եւ գործէ ձեզանում ինչ որ հաճոյ է նորա առաջին Յիսուս Քրիստոսի ձեռովը. որին լինի փառք յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։
 • 22Աղաչում եմ ձեզ, եղբարք, համբերութեամբ տարէք այս մխիթարութեան խօսքը. եւ քիչ էլ գրեցի ձեզ։
 • 23Իմացէք թէ մեր եղբայր Տիմոթէոսը արձակուած է. Եթէ նա շուտով գայ՝ նորա հետ կ’տեսնեմ ձեզ։
 • 24Բարեւ տուէք ձեր բոլոր առաջնորդներին, եւ բոլոր սուրբերին, բարեւ են տալիս ձեզ նորանք որ Իտալիայի կողմերիցն են։
 • 25Շնորհքը ձեր ամենի հետ լինի։ Ամէն։
← Ցանկ